Szanowni Państwo,

Zgodnie z wprowadzonym 23.03.2020 na terenie Polski stanem epidemicznym informujemy, iż lekarze Naszej placówki udzielają tzw. TELEPORADY, w celu niwelowania zagrożenia spowodowanego koronawirusem. 

Jednocześnie informujemy, iż pacjenci wymagający PILNEJ interwencji lekarskiej w placówce Naszego Centrum proszeni są o kontakt telefoniczny w celu rozmowy z lekarzem, który po przeprowadzeniu wywiadu wyznaczy konkretną godzinę, na którą należy zgłosić się do placówki.

Prosimy o nie pojawianie się w Centrum bez wcześniejszego kontaktu telefonicznego z lekarzem. 

 

Zachęcamy również do założenia INDYWIDUALNEGO KONTA PACJENTA na stronie https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta , które ułatwi Państwu odbiór i realizację wypisanej recepty.


 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW ZDEKLAROWANYCH DO NASZYCH LEKARZY POZ

 

Drodzy Pacjenci,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z 8 września 2015 roku, bardzo prosimy o przynoszenie
i aktualizowanie u Naszych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej informacji, które otrzymujecie Państwo od lekarzy specjalistów. Dokumenty te są niezbędne do uzyskania kontynuacji leczenia przez lekarza POZ, w tym uzyskania recepty na refundowane leki.

 

Według rozporządzenia lekarz specjalista powinien wystawić aktualne zaświadczenie nie rzadziej niż co 12 miesięcy w przypadku gdy : 

1)      świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga okresowego monitorowania lub zmiany leczenia lub 

2)       kierujący lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy, nie ma możliwości samodzielnego zweryfikowania zasadności ordynowanych, w ramach leczenia specjalistycznego, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych*.

*Dz.U. 2015 poz. 1400, § 12 ust. 5.


 

 

 

 

 

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest NZOZ Centrum Medyczne Warmuz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa;

z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Marii Konopnickiej 18, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP: 551 262 35 05.

W celu kontaktu dotyczącego przetwarzania i ochrony danych osobowych można wysłać wiadomość e -mail na adres : dane@centrummedycznewarmuz.pl

Państwa dane są uzyskiwane i przetwarzane w celach udzielania świadczeń zdrowotnych.

Danymi, które są przetwarzane w Centrum Medycznym Warmuz są: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, telefon

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danyh, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do korzystania z usług medycznych Administratora. 


Poradnie Specjalistyczne Centrum Medycznego Warmuz

Gabinety Prywatne