INFORMACJA

Pacjenci posiadający znaczny stopień niepełnosprawności rejestrowani i przyjmowani są poza kolejnością jako pacjenci dodatkowi .

Przy rejestracji niezbędne jest okazanie dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.

Podstawa prawna DzU z 2018r., poz. 932

 

Terminy i godziny przyjęć lekarzy specjalistów w każdym miesiącu uzależnione są od planu dyżurów szpitalnych. 
Dni i godziny pracy poszczególnych poradni podane w grafiku są orientacyjne.

Wszelkie informacje na ten temat udzielane są w recepcji Centrum.
Do wszystkich poradni jest konieczna wcześniejsza rejestracja.


Szanowni Państwo,

 25 maja 2018 roku, wchodzi w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest NZOZ Centrum Medyczne Warmuz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , spółka komandytowa z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Marii Konopnickiej 18, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP: 551 262 35 05.

  2. W celu kontaktu dotyczącego przetwarzania i ochrony danych osobowych można wysyłać wiadomość e-mail na adres: dane@centrummedycznewarmuz.pl

  1. Państwa dane są uzyskiwane i przetwarzane w celach udzielania świadczeń zdrowotnych.

  2. Danymi, które będą przetwarzane w Centrum Medyczne Wamuz są:

    imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, telefon.

  3. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do korzystania z usług medycznych Administratora.
W celu zachowania poufności i zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed dostaniem się
w niepowołane ręce prosimy o KAŻDORAZOWE okazywanie
DOWODU OSOBISTEGO w celu weryfikacji danych.

Odbiór skierowań/ recept/ i innych dokumentów możliwy jest WYŁĄCZNIE osobiście lub przez osobę upoważnioną w dokumentacji medycznej.

W celu dokonania upoważnienia prosimy o zgłoszenie się w rejestracji.

Jednocześnie informujemy, że odbiór PRYWATNYCH badań laboratoryjnych wykonywanych

w DIAGNOSTYCE możliwy w godzinach pracy laboraorium:

Poniedziałek – piątek: 7:00 – 14:00

Sobota: 8:00 – 12:00