AKTUALNOŚCI

2020-06-23

Informacja dla pacjentów zdeklarowanych do lekarza POZ
warmuz


Drodzy Pacjenci, Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z 8 września 2015 roku, bardzo prosimy o przynoszenie i aktualizowanie u Naszych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej informacji, które otrzymujecie Państwo od lekarzy specjalistów. Dokumenty te są niezbędne do uzyskania kontynuacji leczenia przez lekarza POZ, w tym uzyskania recepty na refundowane leki.

Drodzy Pacjenci,

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z 8 września 2015 roku, bardzo prosimy o przynoszenie i aktualizowanie u Naszych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej informacji, które otrzymujecie Państwo od lekarzy specjalistów. Dokumenty te są niezbędne do uzyskania kontynuacji leczenia przez lekarza POZ, w tym uzyskania recepty na refundowane leki.

Według rozporządzenia lekarz specjalista powinien wystawić aktualne zaświadczenie nie rzadziej niż co 12 miesięcy w przypadku gdy :

1)      świadczeniobiorca objęty leczeniem specjalistycznym wymaga okresowego monitorowania lub zmiany leczenia lub

2)       kierujący lekarz ubezpieczenia zdrowotnego lub felczer ubezpieczenia zdrowotnego lub lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy, nie ma możliwości samodzielnego zweryfikowania zasadności ordynowanych, w ramach leczenia specjalistycznego, leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych*.

*Dz.U. 2015 poz. 1400, § 12 ust. 5.

powrót do listy aktualności