Aktualności

 STOMATOLOGIA W RAMACH NFZ!!!
Pragniemy poinformować, że od 1 października 2018 roku, do Naszego grona stomatologicznego dołączyła nowa kadra.
W związku z powyższym istnieje możliwość zapisywania się na wizyty stomatologiczne w ramach świadczeń bezpłatnych pokrywanych ze środków NFZ.
Zapewniamy krótkie terminy w godzinach porannych jak i popołudniowych.
W celu umówienia się na wizytę prosimy o kontakt telefoniczny lub osobiście w Naszym Centrum. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest NZOZ Centrum Medyczne Warmuz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa;

z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Marii Konopnickiej 18, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP: 551 262 35 05.

W celu kontaktu dotyczącego przetwarzania i ochrony danych osobowych można wysłać wiadomość e -mail na adres : dane@centrummedycznewarmuz.pl

Państwa dane są uzyskiwane i przetwarzane w celach udzielania świadczeń zdrowotnych.

Danymi, które są przetwarzane w Centrum Medycznym Warmuz są: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, telefon

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danyh, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do korzystania z usług medycznych Administratora. 


stetoskop
stetoskop