Reumatologia

 

Reumatologia

Jest to dziedzina chorób wewnętrznych zajmująca się chorobami układu ruchu (kości,mięśni, stawów, czy ścięgien). Leczenie w Poradni Reumatologicznej zwykle trwa długo, w niektórych przypadkach udaje się szybko rozwiązać problem, zwykle jednak schorzenia reumatologiczne mają charakter przewlekły.

Kto powinien zgłosić się do reumatologa:

- osoby z przewlekłymi bólami w układzie ruchu,

- osoby z obrzękniętymi stawami,

- osoby zagrożone osteoporozą (np. gdy zmniejszył się wzrost u osoby dorosłej, doszło do złamania nadgarstka, szyjki kości udowej czy kręgów, przy przewlekłym zażywaniu leków sterydowych)

- osoby po zapaleniu tęczówki oka,

- osoby z podniesionym poziomem kwasu moczowego,

- osoby z z rozpoznanymi chorobami zapalnymi stawów,

- osoby z długotrwałym podwyższeniem wartości OB, czy CRP, dodatnim czynnikiem reumatoidalnym,

- w przypadku wystąpienia innych nieprawidłowości w układzie ruchu,

- w przypadku zaleceń innych lekarzy czy podejrzenia choroby stawów.

 

Konsultacja reumatologiczna obejmuje zebranie wywiadu, ocenę układu ruchu, ocenę wyników badań diagnostycznych, ustalenie leczenia, ustalenie zakresu zabiegów rehabilitacyjnych, czy też ustalenie niezdolności do pracy – jeśli jest to potrzebne w procesie leczenia. W określonych przypadkach możliwe jest przygotowania dokumentacji medycznej (wniosek) niezbędnej przy staraniu się o rentę czy przy ustalaniu stopnia niepełnosprawności.

Dodatkowo możliwe jest wykonanie:

- dostawowego podania leku (tzw blokady, czy też podanie kwasu hialuronowego do stawu)

- punkcji obrzękniętego stawu.

Pacjenci proszeni są o zgłaszanie się z wynikami dotychczas wykonanych badań diagnostycznych (laboratoryjnych, RTG, TK, MRI), kartami informacyjnymi z poprzedniego leczenia, wykazem zażywanych leków.