Medycyna sportowa

Przed wizytą w gabinecie w celu założenia karty zdrowia sportowca konieczne jest wykonanie określonych badań: zwłaszcza EKG spoczynkowego (ważne 2 lata), badań laboratoryjnych: minimum to - morfologia, elektrolity, OB.

W przypadku niektórych dyscyplin sportowych wskazane są jeszcze inne (zgłaszać przez telefon jaka to dyscyplina sportu).

W przypadku występowania innych schorzeń: uzębienia, wzroku - wskazane są odpowiednie konsultacje lekarskie .