INFORMACJA

Pacjenci posiadający znaczny stopień niepełnosprawności rejestrowani i przyjmowani są poza kolejnością jako pacjenci dodatkowi .

Przy rejestracji niezbędne jest okazanie dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.

Podstawa prawna DzU z 2018r., poz. 932

 

Terminy i godziny przyjęć lekarzy specjalistów w każdym miesiącu uzależnione są od planu dyżurów szpitalnych. 
Dni i godziny pracy poszczególnych poradni podane w grafiku są orientacyjne.

Wszelkie informacje na ten temat udzielane są w recepcji Centrum.
Do wszystkich poradni jest konieczna wcześniejsza rejestracja.


Szanowni Państwo,

 25 maja 2018 roku, wchodzi w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


  1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest NZOZ Centrum Medyczne Warmuz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością , spółka komandytowa z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej ul. Marii Konopnickiej 18, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP: 551 262 35 05.

  2. W celu kontaktu dotyczącego przetwarzania i ochrony danych osobowych można wysyłać wiadomość e-mail na adres: dane@centrummedycznewarmuz.pl

  1. Państwa dane są uzyskiwane i przetwarzane w celach udzielania świadczeń zdrowotnych.

  2. Danymi, które będą przetwarzane w Centrum Medyczne Wamuz są:

    imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, telefon.

  3. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do korzystania z usług medycznych Administratora.
W celu zachowania poufności i zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed dostaniem się
w niepowołane ręce prosimy o KAŻDORAZOWE okazywanie
DOWODU OSOBISTEGO w celu weryfikacji danych.

Odbiór skierowań/ recept/ i innych dokumentów możliwy jest WYŁĄCZNIE osobiście lub przez osobę upoważnioną w dokumentacji medycznej.

W celu dokonania upoważnienia prosimy o zgłoszenie się w rejestracji.

Jednocześnie informujemy, że odbiór PRYWATNYCH badań laboratoryjnych wykonywanych

w DIAGNOSTYCE możliwy w godzinach pracy laboraorium:

Poniedziałek – piątek: 7:00 – 14:00

Sobota: 8:00 – 12:00Godziny przyjęć

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
9:00 - 12:00
14:00 - 20:00
-
14:00 - 20:00
14:00 - 20:00
9:00 - 12:00

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
08.00 - 13.00
-
-
14.00 - 19.00
08.00 - 13.00
-

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
-
-
-
-
15:00 - 20:00
-

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
14:00 - 18:00
14:00 - 18:00
8:00 - 12:00
14:00 - 18:00
8:00 - 12:00
-
8:00 - 13:30
8:00 - 13:30
12:30 - 18:00
8:00 - 13:30
12:30 - 18:00
-

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
18:00 - 20:00
-
-
-
-
-

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
-
14.00 -19.00
-
16.00- 19.00
-
-

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
-
-
-
14:00 - 21:00
-
-
-
14:00 - 21:00
-
-
-
-
-
-
-
-
17.00 - 21.00
-

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
-
-
16:00 - 18:00
-
-
-

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
07.00 - 11:00
07.00 - 11:00
07.00 - 11:00
07.00 - 11:00
07.00 - 11:00
08.00 - 11.00

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
-
-
-
-
-
09.00 - 12.00

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
-
-
-
-
-
9.00-12.00

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
-
-
-
-
14.00-16.00
-

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
-
-
15:00 -18:00
-
-
-

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
-
-
-
15:00 - 19:00
-
-

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
15.00 - 18.00
-
-
-
-
-

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota
-
-
-
-
-
09.00-12.00

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota

poniedziałek
wtorek
środa
czwartek
piątek
sobota