AKTUALNOŚCI

2018-05-25

Ochrona Danych Osobowych
warmuz


Szanowni Państwo, z dniem 25 maja 2018 roku, wchodzi w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). W celu zachowania poufności i zabezpieczenia Państwa danych osobowych przed dostaniem się w niepowołane ręce prosimy o KAŻDORAZOWE okazywanie DOWODU OSOBISTEGO w celu weryfikacji danych. Odbiór skierowań/ recept/ i innych dokumentów możliwy jest WYŁĄCZNIE osobiście lub przez osobę upoważnioną w dokumentacji medycznej. W celu dokonania upoważnienia prosimy o zgłoszenie się w rejestracji.

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest NZOZ Centrum Medyczne Warmuz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa;

z siedzibą w Kalwarii Zebrzydowskiej, ul. Marii Konopnickiej 18, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska, NIP: 551 262 35 05.

W celu kontaktu dotyczącego przetwarzania i ochrony danych osobowych można wysłać wiadomość e -mail na adres :dane@centrummedycznewarmuz.pl

Państwa dane są uzyskiwane i przetwarzane w celach udzielania świadczeń zdrowotnych.

Danymi, które są przetwarzane w Centrum Medycznym Warmuz są: imię, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, telefon

Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danyh, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przeniesienia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do korzystania z usług medycznych Administratora. 


powrót do listy aktualności