mgr Agnieszka Dębowska

- terapia logopedyczna dzieci z dyslalią
- opóźnionym rozwojem mowy
- zaburzenia mowy o typie afazji i innymi niepełnosprawnościami
- osobami dorosłymi posiadającymi zaburzenia komunikacji powstałe na skutek uszkodzenia układu nerwowego
- wydanie opinii, zaświadczenia na studia


Rejestracja jest możliwa tylko drogą telefoniczną
880 231 575

Godziny przyjęć:
9:00 - 15:00
PN - PT

GODZINY PRZYJĘCIA